Személyes Adatok Védelme

Adatvédelmi irányelvek a személyes adatok kezelése vonatkozásában

1) ELADÓ ADATAI

Eladó neve: MasterKeys Group KFT.
Az eladó székhelye: 1068 Budapest , Király utca 80. FSZT. 11. Magyarország
Cégjegyzékszám: 01 09 405824
Adószám: 32084445-2-42

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: SiteGround Hosting EOOD
Székhely/Cím: 6 Olimpiyska Str. 1166, Sofia
Kapcsolat: 
Elérhetőség
Weboldal: 
https://www.siteground.com/

 

2) HOZZÁSZÓLÁSOK

2.1 Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

2.2 Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc kerül továbbításra az webáruház adminisztrátora felé, aki átvizsgálja publikálás előtt az összes beérkező hozzászólást.

2.3 Név és email cím megadása kötelező, illetve csillagokból álló értékelés kitöltése.

3) ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

3.1 PayPal-en történő fizetést is elfogadunk. A fizetések feldolgozásakor az adatok egy részét átadjuk a PayPal-nak, köztük azokat, amelyek szükségesek a fizetés feldolgozásához, mint például a vásárlás végösszege, a vásárolt termék stb.

További Részletek a PayPal Adatkezelési tájékoztatójában.

3.2 A weboldal az elektronikus számlák elkészítéséhez, a számlázz.hu szolgáltatásait veszi igénybe, ezért a felhasználó által megadott számlázási adatokat, a számlázz.hu rendszerén keresztül is kezeljük, kizárólag az elektronikus számlák kiállításához.

További Részletek a Számlázz.hu Adatkezelési tájékoztatójában.

4) ADATKEZELÉS

4.1 A webáruház üzemeltetésével az eladó (mint adatkezelő) részéről az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban csak „info törvény“) § 5. (1) bekezdés a) pontja szerint a vevő (mint érintett) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján, a vevő személyes adataival kapcsolatos adatkezelésre kerül sor.

4.2 A webáruház által kötendő adásvételi szerződés céljaira a vevő köteles az alábbi adatok megadására:

 

4.2.1 Személyhez vonatkozó adatok:

 

 • keresztnév (cégnév);
 • vezetéknév (cégforma, pl. Kft., Zrt.);
 • cégjegyzékszám (ha létezik);
 • közösségi adószám (ha létezik);
 • e-mail cím;
 • telefonszám;

4.2.2 Számlázási adatok:

 • keresztnév
 • vezetéknév
 • utca és házszám;
 • város;
 • irányítószám;
 • ország;

4.3 Az eladó a vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a webáruházban elérhető szolgáltatás – adásvételi szerződés megkötése – nyújtása, valamint az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás, szállítás, számlázási, a termék árának megfizetése, felhasználó azonosítása érdekében tárolja és kezeli. Az összes vevő által megadott adatot az eladó bizalmasan kezeli, gondoskodik ezek biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Amennyiben az eladó a megadott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a vevőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását köteles megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.4 Az eladó a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, vevő felel. A vevő egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, valamint, hogy a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a vevőt terheli, aki az e-mail címet megadta.

4.5 Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak a hatályban lévő jogszabályok értelmében az illetékes hatóságok efelől nem rendelkeznek másképpen – kizárólag a vevő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.6 A vevő, saját személyéhez fűződő adatok a fentiek értelmében az eladó által végzett adatkezeléssel egyetért, valamint ehhez kifejezetten hozzájárul.

4.7 Az eladó által végzett adatkezelés, az info törvény § 65. (3) bekezdés a) pontja értelmében az ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik, így ez nem tárgya a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság által végzett adatvédelmi nyilvántartásnak.

4.8 Az eladó a vevő kérésére, tájékoztatja a vevőt a rá vonatkozó eladó által kezelt adatokról, ennek céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint, hogy kik és milyen célból jutnak a vevő adataihoz. Az eladó a vevő írásos kérelemének benyújtásától számított 30 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

4.9 A vevő bármilyen, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, ill. észrevétellel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül fordulhat az eladóhoz.

4.10 A vevő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az eladó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ezen jogát a vevő az ÁSZF 1. pontjában feltüntetett eladó elérhetőségein gyakorolhatja. Ha a vevő az eladó által meghozott döntéssel nem ért egyet, ill., ha az ebben a pontban feltüntetett határidőt elmulasztja, a vevő – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az info törvény § 22. által meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

4.11 A vevő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az ÁSZF 1. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az eladó a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre. Ezeket az eladó a szükséges időtartamig megőrzi. A vevő kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az eladó zárolja a személyes adatot, ha a vevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a vevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a vevőt az eladó ezek végrehajtásáról haladéktalanul tájékoztatja. A tájékoztatás mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a vevő jogos érdekét nem sérti. Ha az eladó az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

4.12 Az eladó a testre szabott kiszolgálás érdekében a webáruház használatával kapcsolatban, a vevő számítógépen kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A böngésző által visszaküldött korábban elmentett süti, lehetővé teszi az eladónak, hogy a vevő aktuális látogatásai során elmentett adatokat ilyen jellegű korábbi adatokkal összekapcsolja, míg ezt kizárólag a saját tartalma tekintetében teheti. A vevő beleegyezését adja a sütit fentiek értelmében történő alkalmazásához, valamint ezek telepítéséhez a számítógépén. Ezen beleegyezését a vevő bármikor megvonhatja. Ez abban az esetben is érvényes, ha a webáruházon keresztül történő adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban, nem volt süti alkalmazva.

4.13 A Vásárló rendeléskor megadott email címét, a webáruháza Sendinblue szociális bővítményén keresztül használatos levélküldésre használja. A Sendinblue bővítményén keresztül a webáruház csak előzetes hozzájárulás útján küld hírlevél jellegű üzenetet a vásárlóknak. A vásárló email címe bekerül ebbe a rendszerben, melyből bármikor kérheti törlését. A bővítményre azért van szüksége, hogy azokról az akciókról, vagy szezonális kedvezményekről a hozzájáruló felek tájékoztatást nyerjenek.

A Facebook szociális bővítményei

Weboldalunkon úgynevezett social plugin-ek a Facebook közösségi oldalánál amik a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA által kerülnek felhasználásra. A bővítmények egy Facebbok logoval vagy hozzáadásként ‘szociális bővítmények a Facebook’-ról jellel vannak ellátva. Egy áttekinthető vázlatot az alábbi linken találhat a bővítményekről: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Ha Ön egy oldalt a mi webes tevékenységeink közül megnyit, ami egy ilyesmi bővítményt tartalmaz, böngészője egy direkt kapcsolatot létesít a Facebook szerverével. A bővítmények tartalma a Facebook-ról közvetlenül az Ön böngészőjére vannak irányítva és az oldallal köti össze. Ezen az összeköttetésen keresztül kap a Facebook információkat, hogy az Ön webböngészője a mi webes tevékenységünket előhívta akkor is, ha Ön nem rendelkezik Facebook fiókkal vagy épp nincs Facebook fiókjába bejelentkezve. Ez az információ (kizárólag az Ön IP címe) a böngészője által közvetlenül a Facebook egyesült államokbeli szerverére lesz mentve. Ha Ön Facebook fiókjába be van jelentkezve, akkor a Facebook a mi weboldalunk látogatását közvetlenül magához rendeli. Ha Ön bővítményekkel lép kapcsolatba, például a ‚tetszik‘ gomb által, vagy valahol kommentet hagy hátra, ezek az információk is egy szerveren lesznek elmentve. Az információk továbbá a Facebook profilján nyilvánosságra kerülnek amit ismerősei is láthatnak. Az adatgyűjtés céljáról, terjedelméről, további feldolgozásáról és felhasználásáról kérjük olvassa el a Facebook felhasználásáról szóló adatvédelmi információkat a http://www.facebook.com/policy.php alatti linken. Ha nem szeretné, hogy a Facebook az általunk gyűjtött reklám célú adatokat a profiljával közvetlenül összekapcsolja, az oldalunk látogatása előtt jelentkezzen ki fiókjából. A Facebook bővítmények letöltését a böngészőjében teljes egészében le tudja tiltani, pl. a facebook-blocker-el a http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ link alatt.

 

A Twitter szociális bővítménye

A weboldalunkon a Twitter (Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) mikroblogger szolgáltatás úgynevezett szociális bővítményei (social plugins) találhatóak meg. A bővítmény a Twitter kék madarának ábrázolásában fedezhető fel. A további linken megtekintheti a bővítményt: https://twitter.com/about/resources/buttons. Ha Ön egy olyan oldalt nyit meg, ahol ilyesmi bővítmény megtalálható, az internetes böngészője közvetlen kapcsolatba kerül a Twitter szerverével. Ezen az összeköttetésen keresztül kap a Twitter információkat, hogy az Ön webböngészője a mi webes tevékenységünket előhívta akkor is, ha Ön nem rendelkezik Twitter felhasználói fiókkal vagy épp nincs  fiókjába bejelentkezve. Ha Ön a bővítményekkel kapcsolatba kerül, például a Tweet gomb által, ezek az információk is a Twitter egy szerveréhez jutnak és ott lesznek elmentve. Az információk továbbá a Twitter profilján nyilvánosságra kerülnek amit ismerősei is láthatnak. Az adatgyűjtés céljáról, terjedelméről, további feldolgozásáról és felhasználásáról kérjük olvassa el a Twitter felhasználásáról szóló adatvédelmi információkat a https://twitter.com/privacy link alatt. Ha nem szeretné, hogy a Twitter az általunk gyűjtött reklám célú adatokat a profiljával közvetlenül összekapcsolja, az oldalunk látogatása előtt jelentkezzen ki fiókjából. A Twitter bővítmények letöltését a böngészőjében teljes egészében le tudja tiltani, pl. a skcript-blocker-el a http://noscript.net link alatt.

 

 

 

 

Statisztikai (Google Analytics) célú sütik

Nem tárol személyes adatot, az adatokat anonim azonosítón keresztült gyűjti. Segítenek a weboldal tulajdonosának a weboldal teljesítményének elemzésében. Tájékoztatást nyújtanak a felhasználók számáról, az egyes oldalak látogatottságáról, a honlapon töltött időpontokról, időtartamokról, eszközről, amellyel a látogatás történt (mobil, asztali gép,tablet, kijelzőméret, operációs rendszer típusa), maximum város szinten a látogatás földrajzi helyéről, a látogatás gyakoriságáról (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak).

Süti típusa: Statisztikai célú sütik, Google Analytics

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Adatkezelés célja: Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.
Adatkezelés időtartama: 2 év, 1 nap, 1 perc

Az egyes sütik leírásáról itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-

https://www.masterkeys.hu honlap használatával Ön, mint felhasználó megrendeléskor elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.

 

A szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

A vevő az eladó tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levélben: MasterKeys Group Kft, 1068 Budapest , Király utca 80. FSZT. 11. Magyarország

E-mail: info@masterkeys.hu

 

Kelt: 2022.09.28

 

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0