Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

MASTERKEYS GROUP KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MASTERKEYS WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (továbbiakban csak „ÁSZF”)

 

MASTERKEYS GROUP KFT.

SZÉKHELY: 1068 Budapest, Király u. 80. FSZT. 11. Magyarország

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 405824

WEBOLDAL: https://www.masterkeys.hu

 

1) ELADÓ ADATAI

Eladó neve: MasterKeys Group Kft.

Az eladó székhelye: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11. Magyarország

Cégjegyzékszám: 01 09 405824

Email / Elérhetőség: info@masterkeys.hu

Telefonszám: +36 30 995 7473

Adószám: 32084445-2-42

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: SiteGround Spain S.L.

Székhely: Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain

Email / Elérhetőség: mailto:legal@siteground.com

Webcím: https://www.siteground.com/

Működési Szabályzat és egyéb dokumentáció 

 

2) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1 Jelen ÁSZF tartalmazza a MASTERKEYS GROUP KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11. Magyarország, Cégjegyzékszám: 01 09 405824), mint eladó (továbbiakban csak “eladó”), valamint a vevő között, az eladó által a MASTERKEYS GROUP KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG webáruházban (továbbiakban csak „webáruház”), mely elérhető a https://www.masterkeys.hu weboldalon, forgalmazott termékekre szóló, adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó általános szerződési feltételeket. A vevő szerepelhet, mint vállalkozó vagy fogyasztó (továbbiakban együttesen csak „vevő”).

2.2 A vállalkozó olyan jogi, illetve természetes személy, amely üzletszerű – rendszeresen, nyereség és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági tevékenységével köt adásvételi szerződést az eladóval (továbbiakban csak „vállalkozó “).

2.3 A fogyasztó azon természetes személy, amely az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében köt termékre szóló adásvételi szerződést az eladóval.

2.4 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban csak „Ptk.”), ez az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 2014. évi 45. Korm. rendelet (továbbiakban csak „rendelet”) rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.5 Amennyiben a vevő, mint vállalkozó lép fel, az ÁSZF 2.4. pontjában meghatározott szabályok nem érvényesülnek. Ebben az esetben a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó.

2.6 A megrendelés megküldésével a vevő igazolja, hogy jelen ÁSZF-kel, melyeknek szerves részét képezi a reklamációs szabályzat, ezen pillanatban hatályban lévő változatával megismerkedett, ennek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen ÁSZF hatályban lévő elektronikus változatát a rendelés teljesítése előtt a vevő egy jelölőnégyzet bepipálásával lenyilatkozza, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elolvasta elfogadta, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az adásvételi szerződés nem kerül írásos iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötendő meg (nem minősül írásba foglalt szerződésnek). Az eladó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.

 

3) MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

3.1 A webáruház digitális szoftvertermékeket forgalmaz, melyek részletes leírása és felhasználása a webáruházban van feltüntetve. A webáruházban a termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, ezek kizárólag tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

3.1.1. olyan számítógépes programok szoftverlicenceit, amelyek terjesztési jogai az Európai Unió területén a számítógépes programok jogi védelméről szóló, módosított 2009. április 23-i 2009/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: „a használt szoftverek másolatai„) 4. cikkének (2) bekezdése értelmében kimerültek;

3.1.2. olyan számítógépes programok másolatait, amelyeket a Vevőnek történő eladást megelőzően más felhasználó nem használt; (a továbbiakban együttesen, mint „Termékek” vagy egymagában, mint „Termék„).

3.1.3.    A Termékek nem foglalják magukban a szoftver működéséhez szükséges technikai vagy felhasználói támogatás nyújtását, illetve az Eladó vagy bármely más harmadik fél (a jogtulajdonos) által az ilyen szoftver frissítésének vagy javításának biztosítását, (a szoftver egy példányát az Adásvételi Szerződés értelmében szállítják).
A jogtulajdonos azonban nyújthat ilyen szolgáltatásokat.

 

4) A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

4.1 A termék webáruházban található adatlapján a vevő a termék verziójának, valamint a kívánt darabszám megadását követően rákattint a „A Kosárba” gombra. Ebben a pillanatban a kiválasztott termék bekerül a kosárba, melyet a vevő azonnal ellenőrizhet a menü jobb szélén megjelenő, vásárlói élményt segítő kosár által, ami jelzi a vevő részére, hogy a termék hozzáadásra került a kosárhoz, és ellenőrizheti. A kosárhoz adást követően (amennyiben az nem a termék saját adatlapján történt, a vevő azonnali tájékoztatásban részesül egy felugró ablak által) A kosár tartalmát a vevő bármikor és ismételten megtekintheti és módosíthatja annak tartalmát, hozzáadhat, vagy eltávolíthat termékeket.
Minden módosításról értesítési üzenet jelenik meg a vevő számára.

4.2 A vásárlás további folytatásához a vevő a kosár oldalról kattintson a menüben szereplő MasterKeys logóra, mellyel visszakerül a webáruház kezdőlapjára, vagy a „Vásárlás folytatás” gombra kattintva.

4.3 A vevő az ÁSZF 4.1. és 4.2. pontjaiban leírtak szerint tud minden megvásárolni kívánt termék esetében eljárni. Speciális esetben lehetősége van rendelés leadására a megadott kapcsolattartási email címen.

4.4 Minden óhajtott termék kosárba helyezését követően a vevő a megrendelésben a kosár ikonra történő kattintással tud tovább haladni, mely a webáruház összes adatlapjának jobb alsó sarkában, mobil nézetben felül és jobb alsó sarokban található meg. A termék aloldalakon kizárólag kosárhoz tud terméket hozzáadni.  Az adott ikonra való kattintást követően, a kosár tartalmának megjelenítésére kerül sor. A kosárban az egyes termékeket a vevő törölheti, adott esetben típusát, illetve a darabszámot módosíthatja a sorban megadott beviteli mező változtatásával. A kosár adatlapján található „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában a vevő. A pénztár adatlapján a vevő továbbiakban érvényesíthet árkedvezmény igénybevételére jogosító kedvezményes kuponkódot, amennyiben ilyennel rendelkezik.

4.5 A következő adatlapon a vevő kitölti a megrendeléshez szükséges adatokat és kiválasztja a kívánt fizetési módot. Az új vevő az adásvételi szerződés megkötéséhez, valamint a termék sikeres kézbesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatainak bevitele lehetséges.

 

4.5.1

 

A következő adatok rögzítésére van szükség:

 

Vezetéknév

Keresztnév

Céges számlázás esetén (jelölőnégyzet segítségével opcionálisan választható)

Cégnév (nem kötelező)

Adószám (cég vagy vállalkozás esetében)

Irányítószám

Város

Utca, házszám

Emelet, lépcsőház, lakás stb.  (nem kötelező)

Telefonszám (nem kötelező)

E-mail cím

További információk:

Rendeléssel kapcsolatos megjegyzések, jegyzetek

 

Jelölőnégyzet használatával a vevő elfogadja jelen ÁSZF, illetve az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az ezen dokumentumokban foglaltakat.

Az adatok kitöltését követően a „Megrendelés elküldése “gombra kattintva lehetséges a megrendelés leadása.

 

4.5.2

Az oldalon lehetőség van Regisztrációra is, ebben az esetben az adatok rögzítésre kerülnek.

 

4.5.3

Vásárlás nélküli regisztráció esetén a Vevő a „Saját Fiók” menüpontban szerkesztheti minden adatát, amely a vásárlás véglegesítéséhez szükséges lehet. (Részletesen 4.5.1)

A regisztráció során az adatok kiegészülnek jelszóval, melyek tárolása és adatkezelésének módja az adatkezelési tájékoztatóban kerül részletezésre.

 

4.6 A rendelés leadását követően a vevő tájékoztatásra kerül emailben a megvásárolt termék, illetve a kézbesítés menetéről. Banki átutalás esetében a vevő a rendelés leadását követő adatlapon, illetve email-ben értesítést kap az utaláshoz szükséges információkról.

A „Megrendelés elküldése” gombra való kattintás az ÁSZF 5.1. pontjában feltüntetett megrendelés megküldésének megfelelő jognyilatkozatnak minősül.

 

 5) ADÁSVÉTELISZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

5.1 Az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlattételi jognyilatkozatnak, a termék megrendelésének megküldése minősül. Az adásvételi szerződés az eladó, az adott megrendelés megerősítését visszaigazoló jognyilatkozatának, a vevő (megrendelésben megadott) elektronikus levélcímére történő kézbesítésének pillanatában kerül megkötésre. Amennyiben a vevő fogyasztóként lép fel, az eladó köteles az adott megrendelés megérkezését követően haladéktalanul, legkésőbb 48 órán belül, ezt visszaigazolni a fogyasztónak az általa – a megrendelésben – megadott elektronikus levélcímre. Ha az eladó nem teljesíti az előző mondatban feltüntetett kötelességét a megadott határidőn belül, a fogyasztót nem köti a megrendelése, kivételt képez ez alól, ha a vevő ráutaló magatartásról tanúskodik, és kiegyenlíti a termék vagy termékek teljes vételárát.

 

5.2 A megkötött adásvételi szerződés (a vételárat beleértve) módosítása, ill. megszüntetése kizárólag az eladó és a vevő közös megállapodásával, valamint a hatályban lévő és alkalmazandó jogszabályok által előírt módon valósítható meg.

Ezen eljárással kapcsolatos kivételek az ÁSZF 12. pontjában vannak feltüntetve. 

 

 

 

5.3 Az adásvételi szerződés nyelve magyar.

5.4 Az eladó az adásvételi szerződést elektronikus úton rögzíti, valamint az ennek megkötésétől számított legalább 5 évre szóló, legfeljebb a hatályban lévő jogszabályok által előírt, időszakra tárolja, mindezt kizárólag az adásvételi szerződés sikeres teljesítésének céljából. Az eladó az adásvételi szerződést nem bocsátja rendelkezésére más, nem szerződő fél, részére. A vevő kijelenti, hogy az adásvételiszerződés-kötés technikai folyamatát vázoló jelen ÁSZF-ben feltüntetett leírás számára érthető, egyértelmű és világos. A vevő jogosult a megrendelés megküldését megelőzően ezt leellenőrizni, módosítani ill. kijavítani.

6) ÍRÁSBELISÉGEK KÉZBESÍTÉSE

6.1 A vevő egyetért az egyes írásbeliségek elektronikus úton, az általa a megrendelésben, ill. a felhasználói adatoknál megadott elektronikus levélcímre történő megküldésével.

7) TERMÉKÁR

7.1 A termék ára az eladó és a vevő megállapodásának tárgya. A webáruházban feltüntetett termékár mindig az aktuális és érvényes termékár. A termékár minden esetben tartalmazza a 27% Magyarországon meghatározott Általános Forgalmi Adót (ÁFA). A termékár nettó és bruttó formátumban is feltüntetésre kerül.  A termékár nem tartalmazza az illetékeket, szállítási költséget stb.

7.2 Az ár alatt, a termék piacon történő általános értékesítési ára értendő.

7.3 A vevő jogosult a termék megrendelésének pillanatában érvényes termékár alkalmazására az adásvételi szerződésben.

7.4 A fogyasztó jogosult a termékárral való megismerkedésre. Ezen termékár mind a megrendelésben, mind az ezt megerősítő visszaigazolásában feltüntetésre kerül. A fogyasztónak továbbá módjában áll a megrendelés megküldését megelőzően megismerkedni a termékár érvényességének időtartamával.

7.5 Termékrendelési lehetőségek:

 

 

8) NYITVATARTÁS ÉS ELÉRHETŐSÉG 

8.1 A Webáruház az év 365 napján nyitva tart.

8.2 A webáruházban a termék megrendelhető a hét minden napján 0-24 óráig.
8.3 Elektronikus levélcím által tett megrendelés lehetséges hétköznapokon 9-22 óra között.

9) REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT 

9.1 Az ÁSZF 14. pontjában feltüntetett hibás teljesítéssel, ill. termékszavatossággal kapcsolatos joggyakorlás további feltételeit a reklamációs szabályzat szabályozza.

9.2 Garancialevélként az eladásról szóló elektronikus számla szolgál.

10) FIZETÉSI FELTÉTELEK

10.1 Az eladó az alábbi fizetési módszereket teszi lehetővé:

10.1.1 Előzetes fizetés pénzintézeti átutalással,

10.1.2 A pénzintézet elektronikus felületén keresztül megvalósított pénzátutalással (pénzintézet, online hitelkártya, online fizetési mód, PayPal)

10.2 A termék a termékár teljes kifizetésének pillanatáig az eladó tulajdonjogát képezi, mindazonáltal a keletkező kár veszélye a termék vevő általi átvételének pillanatától,
a vevőt terheli.

10.3 A termékár akkor minősül kifizetettnek, amikor az ennek megfelelő teljes pénzösszeg megjelenik az eladó bankszámláján, ill. az online fizetési mód számláján.

10.4 A törvényi előírásoknak megfelelően az eladónak minden regisztrált vásárlás után számlát kell kiállítania. Ezenfelül az eladó köteles bevételét az adóhatóság felé online jelezni. Technikai probléma esetén ezt legkésőbb 48 órán belül meg kell tennie. Ezen számlák elektronikus úton kerülnek kiállításra, és azonnal beküldésre kerülnek az adóhatóság felé.

11) KÉZBESÍTÉSI FELTÉTELEK

11.1 Elektronikus kézbesítés (Minden esetben emailben, digitális formában, online)

11.1.1 Tekintettel a termék digitális jellegére, az eladó lehetővé teszi ennek elektronikus úton történő kézbesítését, a megvásárolt termék használatához szükséges termékkulcs, a vevő (megrendelésben megadott) elektronikus levélcímére történő megküldésével. Az előző mondatban feltüntetett adatokat az eladó a vevőnek a termékár teljes kifizetését követően haladéktalanul, legkésőbb 48 órán belül küldi meg.

11.2 A termék személyes átvételére jellegéből fakadóan nincs lehetőség.

11.3 Más, az eladó által nem biztosított, szállítási módszer igénybevétele mindenkor az eladó és a vevő előzetes megállapodásának tárgya. Az ezzel kapcsolatos költségeket teljes mértékben mindig a vevő állja.

11.4 Amennyiben a vevő oldalán fennálló okokból, a termék szállítását ismételni kell, vagy ez az előző megállapodással ellentétben más módon kerül kézbesítésre, a vevő köteles az eladó ezzel kapcsolatos költségeinek megtérítésére.

11.5 A webáruházon történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését a vásárlást, vagy a megrendelt termékek kézbesítését.

11.6 A 11.5-ös pontban meghatározott esetekben, az eladó a vevőt egy független szolgáltatótól független, mindig elérhető @gmail.com végződésű elektronikus levelezési címről tájékoztatja.

11.7 Az eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően a https://www.masterkeys.hu oldalon hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra ( Pl: 0 Ft). Ilyen esetekben az eladó nem köteles a terméket a https://www.masterkeys.hu oldal felületén hibásan feltüntetett áron értékesíteni a vevő részére. Hibás ár feltüntetése esetén, e-mail-ben tájékoztatja a vevőt arról, hogy a termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést és a vételár visszatérítésre kerül.

12) ELÁLLÁSI JOG

12.1 Fogyasztó elállási jogának gyakorlása

12.1.1 Fizikai termékek esetében a vevő 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől és a vásárlástól, a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 29.§ (1) bekezdés m.) pontjában foglaltak alapján.

12.1.2 A 14 napos elállási jog, letölthető szoftvertermékekre nem vonatkozik.

12.1.3 A jogszabályi előírások értelmében letölthető szoftvertermékekre nem vonatkozik csere- illetve elállási jog, ezért kérjük fordítson különös figyelmet a vásárolni kívánt szoftvertermék verziójának kiválasztására.

12.1.4 A megvásárolt termék vételárának sikeres kiegyenlítése esetén, lehetősége van a vásárlástól elállni mindaddig a pillanatig, amíg a megvásárolt termék nem kerül kézbesítésre a vevő által megadott elektronikus levelezési címen.

12.1.5 Az eladó a kézbesítésről haladéktalanul tájékoztatja a vevőt.

12.1.6 A kézbesítés pillanatától elállási jog nem illeti meg.

12.1.7 A vevő által megvásárolt termék/termékek kézbesítését követően terméket cserélni/törölni, illetve a vevő rendelését módosítani és/vagy visszatéríteni a termék árát nem lehet.

12.2 A rendelés leadásával ezen elállási jog gyakorlásának kizártságával a megrendelő tisztában van, azt megértette és elfogadta, ezen tény ismeretében adja le rendelését.

12.2.1 A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolja.

További tudnivalók: https://masterkeys.hu/garancia-es-jogalap/

 

13) ADATKEZELÉS

13.1 A webáruház üzemeltetésével az eladó (mint adatkezelő) részéről az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban csak „info törvény “) § 5. (1) bekezdés a) pontja szerint a vevő (mint érintett) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján, a vevő személyes adataival kapcsolatos adatkezelésre kerül sor.

13.2 A webáruház által kötendő adásvételi szerződés céljaira a vevő köteles az alábbi adatok megadására:

13.2.1 Személyhez vonatkozó adatok:

 • keresztnév (cégnév);
 • vezetéknév (cégforma, pl. kft., zrt.);
 • cégjegyzékszám (ha létezik);
 • közösségi adószám (ha létezik);
 • e-mail cím;
 • telefonszám;

 

13.2.2 Számlázási adatok:

 

 • keresztnév
 • vezetéknév
 • utca és házszám;
 • város;
 • irányítószám;
 • ország;

 

13.3 Az eladó a vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a webáruházban elérhető szolgáltatás – adásvételi szerződés megkötése – nyújtása, valamint az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás, szállítás, számlázási, a termék árának megfizetése, felhasználó azonosítása érdekében tárolja és kezeli. Az összes vevő által megadott adatot az eladó bizalmasan kezeli, gondoskodik ezek biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Amennyiben az eladó a megadott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a vevőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását köteles megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

13.4 Az eladó a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, vevő felel. A vevő egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, valamint, hogy a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a vevőt terheli, aki az e-mail címet megadta.

13.5 Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak a hatályban lévő jogszabályok értelmében az illetékes hatóságok efelől nem rendelkeznek másképpen – kizárólag a vevő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

13.6 A vevő, saját személyéhez fűződő adatok a fentiek értelmében az eladó által végzett adatkezeléssel egyetért, valamint ehhez kifejezetten hozzájárul.

13.7 Az eladó által végzett adatkezelés, az info törvény § 65. (3) bekezdés a) pontja értelmében az ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik, így ez nem tárgya a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság által végzett adatvédelmi nyilvántartásnak.

13.8 Az eladó a vevő kérésére, tájékoztatja a vevőt a rá vonatkozó eladó által kezelt adatokról, ennek céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint, hogy kik és milyen célból jutnak a vevő adataihoz. Az eladó a vevő írásos kérelemének benyújtásától számított 30 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

13.9 A vevő bármilyen, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, ill. észrevétellel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül fordulhat az eladóhoz.

13.10 A vevő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az eladó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ezen jogát a vevő az ÁSZF 1. pontjában feltüntetett eladó elérhetőségein gyakorolhatja. Ha a vevő az eladó által meghozott döntéssel nem ért egyet, ill., ha az ebben a pontban feltüntetett határidőt elmulasztja, a vevő – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az info törvény § 22. által meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

13.11 A vevő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az ÁSZF 1. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az eladó a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre. Ezeket az eladó a szükséges időtartamig megőrzi. A vevő kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az eladó zárolja a személyes adatot, ha a vevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a vevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a vevőt az eladó ezek végrehajtásáról haladéktalanul tájékoztatja. A tájékoztatás mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a vevő jogos érdekét nem sérti. Ha az eladó az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

13.12 Az eladó a személyre szabott kiszolgálás érdekében a webáruház használatával kapcsolatban, a vevő számítógépen kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A böngésző által visszaküldött korábban elmentett süti, lehetővé teszi az eladónak, hogy a vevő aktuális látogatásai során elmentett adatokat ilyen jellegű korábbi adatokkal összekapcsolja, míg ezt kizárólag a saját tartalma tekintetében teheti. A vevő beleegyezését adja a sütit fentiek értelmében történő alkalmazásához, valamint ezek telepítéséhez a számítógépén. Ezen beleegyezését a vevő bármikor megvonhatja. Ez abban az esetben is érvényes, ha a webáruházon keresztül történő adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban, nem volt süti alkalmazva.

14) HIBÁS TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

14.1 Az eladó felelősséget vállal azért, hogy a termék a kézbesítés pillanatában nem hibás.

14.2 A termék akkor hibás, ha ennek az eladó által történt forgalomba hozatalakor

14.2.1 nem felel meg a hatályos minőségi követelményeknek, vagy

14.2.2 nem rendelkezik az eladó által adott leírásban szereplő, ill. az adásvételi szerződésben megegyezett tulajdonságokkal, vagy

14.2.3 a leírt, ill. megegyezett tulajdonságok hiánya esetén, nem rendelkezik azon tulajdonságokkal, melyeket a termék jellegéből, ill. rendeltetésszerű használatából fakadóan elvárhatóak.

14.3 Az ÁSZF 14.2. pontjában feltüntetett állítás nem alkalmazandó, amennyiben a termék alacsonyabb áron történő forgalmazásának oka a termék olyan jellegű hibája, mely a termék rendeltetésszerű használatával kapcsolatos kopás, használt termék vétele esetén az ennek megfelelő használat, ill. kopás, következménye.

14.3.1

Ha termék jellegéből fakadóan azért olcsóbb, mert kifejezetten más tulajdonságokkal rendelkezik.

14.4 Nem teljesít hibásan az eladó abban az esetben sem, ha a vevő a hibát az adásvételi szerződés megkötése időpontjában ismerte, vagy a hibát az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában ismernie kellett.

14.5 A vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az eladóval közölni. Fogyasztó esetében a hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

14.6 Fogyasztóval kötött adásvételi szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

14.7 Amennyiben a vevő fogyasztóként lép fel, az eladót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

14.8 A hibás teljesítésből, ill. fogyasztó esetén a termékszavatosságból, eredő jogok az eladó ÁSZF 1. pontjában feltüntetett székhelyének a címén érvényesíthetők.

15) GARANCIA

15.1 A webáruházban megvásárolt termékekre a vásárlás napjától az eladó 12 hónap garanciát vállal.

15.1.1 A garancia időtartama alatt az eladó megoldást kínál a felmerülő problémákra.

15.1.2 A vevő elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a garancia kizárólag a Szoftverlicencszerződés vagy más néven Nyilatkozat dokumentummal együtt érvényes.

15.1.3 A vevő elfogadja, és tudomásul veszi, továbbá önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti, a Szoftverlicencszerződésben / Nyilatkozatban foglaltakat. 

15.1.4 A vevő elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a 15.1.2 – 15.1.3 pontban foglaltak tudatában adja le megrendelését, melyet jelölőnégyzet segítségével a rendelése leadása előtt be is jelöl. 

15.1.5 A vevő köteles a hibásnak vélt termék problémájáról, hibakódjáról, kristálytiszta képernyőmentést, fotót, vagy videófelvételt készíteni, továbbá köteles részletes információt adni minden olyan körülményről, amely a hiba azonosításához elengedhetetlen. Ennek meghatározását minden esetben az eladó dönti el.

15.1.3 A vevő köteles eljuttatni az eladó elektronikus levelezési címére a hibás termék dokumentumát, a hibát tartalmazó média dokumentumot, és a rendelés számát

15.1.4 Garancia időn belül, az eladó a hibás vagy nem működőnek vélt terméket a vevő kérésére ellenőrzi, és meggyőződik annak helyes működéséről.

15.1.5 A hibásnak minősített terméket a garancia időn belül az eladó kicserélheti, és legkésőbb 48 órán belül a rendelésben megadott elektronikus levelezési címre kiküldi, vagy megoldást nyújt a hibára.

15.1.6 A vevőnek lehetősége van további 12 vagy 24 hónap kiterjesztett garanciát vásárolni a szoftvertermékre.

15.1.7 A garancia időn túl felmerülő problémákért, a hibásnak, nem működőnek vélt termékekkel kapcsolatosan, az eladó nem köteles érdemben segítséget nyújtani, vagy csere terméket biztosítani.

16) PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS

16.1 A fogyasztó a termékkel vagy az eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az ügyfélszolgálaton keresztül terjesztheti elő, melynek elérhetőségei:

 

16.2 Amennyiben ez lehetséges, az írásbeli – elektronikus úton tett – panaszt az eladó haladéktalanul orvosolja. Ha a panasz jellege ezt nem teszi lehetővé, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésének módjával nem ért egyet, akkor az eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az erre vonatkozó érdemi válaszával együtt az eladó 5 évig megőriz.

16.3 A panaszt az eladó a beérkezését követő 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Szóbeli panasztétel esetén, az eladó legkésőbb az érdemi válaszával együtt megküldi a fogyasztónak a panaszról felvett jegyzőkönyvet. Az intézkedés jelen ÁSZF értelmében a postára adást jelenti.

16.4 A panasz elutasítása esetén az eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a fogyasztót.

16.5 A panasz elutasítása esetén, valamint a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésének céljából az eladó lehetővé teszi, hogy a fogyasztó békéltetőtestülethez forduljon.

 

 

 

 

16.6 Az ÁSZF 15.5. pontjában feltüntetett jogviták rendezésében az alábbi békéltetőtestület az illetékes:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99

telefon: 06 1 488 2131
fax: 06 1 4882186
e-mail: 
bekelteto.testulet@bkik.hu

16.7 A békéltetőtestülethez címzett kérelem benyújtásának módjáról, feltételeiről, valamint a békéltetőtestület előtti eljárás menetéről a fogyasztó a www.bekeltetes.hu, valamint a http://bekeltet.hu/ weboldalon juthat részletes tájékoztatáshoz.

A fogyasztó egyúttal igénybe veheti az Európai Bizottság által üzemeltett alternatív online vitarendezési fórumot is, mely a https://webgate.ec.europa.eu/odr weboldalon érhető el. Jelen fórum magyarországi kapcsolattartó pontja a ÁSZF 15.6. pontjában feltüntetett békéltető testület.

16.8 A vevő a webáruház alkalmazásával, ill. az adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogvitarendezés ügyében kezdeményezhet bírósági eljárást is.

16.9 Amennyiben a vevő, mint vállalkozó lép fel, az ÁSZF jelen 15. pontjában feltüntetett eljárásmódtól eltérően, a vevő (vállalkozó) a webáruház alkalmazásával, ill. az adásvételi szerződéssel kapcsolatos összes jogvita eldöntése ügyében, az eladó székhelye szerint megállapított cseh bíróság rendelkezik joghatósággal.

 

17) SZERZŐI JOGOK

17.1 A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei, illetve minden tartalma szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az eladó a szerzői jogi jogosultja a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

17.2 A Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú vagy kereskedelmi felhasználás céljából az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

17.3 Az eladó fenntartja a jogot minden szolgáltatás minden elemére, különös tekintettel a masterkeys.hu, masterkeys.net, wholesalekeys.net, masterkeys.hu, masterkeys.pl. masterkeys.bg domainnevekre, az ehhez tartozó aldomainekre, az eladó által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeikre és minden hozzájuk köthető digitális és offline tartalomra.

 

18) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18.1 Az eladó jogosult, a jelen ÁSZF-et a vásárlói előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a vevővel szemben, a módosítást követő megrendelésekre vonatkozóan.

18.2 Az eladó jogosult arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a webáruházban vásárlóink előzetes figyelmeztetése nélkül, továbbá az eladó fenntartja a jogot, hogy a webáruházat más domainnév alá helyezze át.

18.3 Ha a webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze felénk, és ha eljárásunk során a jelzést megalapozottnak találjuk, az információ haladéktalanul módosításra vagy törlésre kerül.

 

18.4 Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2022. 09. 28.
 

Korábbi Dokumentumok: 


Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0